La migranya i les cefalees tensionals cada vegada són més comunes en la població degut al tipus de vida estressant, la mala alimentació, hàbits tòxics… Entenem com a Cefalea Tensional com el mal de cap comú a la zona del front, la nuca, zona ocular, etc. Normalment es produeixen quan la musculatura del cap, la […]