La migranya i les cefalees tensionals cada vegada són més comunes en la població degut al tipus de vida estressant, la mala alimentació, hàbits tòxics… Entenem com a Cefalea Tensional com el mal de cap comú a la zona del front, la nuca, zona ocular, etc. Normalment es produeixen quan la musculatura del cap, la cara, les espatlles, la nuca i el coll es tensiona per diverses causes (estrès, postura, fred,…). La Migranya, és un tipus de mal de cap (a vegades hemicraneal) que pot anar acompanyat d’altres símptomes com nàusees, afectació de la vista, vòmits, etc. Poden ser hereditàries, o per activitat cerebral anormal per una disminució del flux sanguini en el cervell, o per estrès, o per mala alimentació, etc.

Sigui quin sigui l’origen de la Cefalea o de la Migranya podem en el primer cas eliminar (en la majoria dels casos) i en el segon cas disminuir els símptomes i millorar la qualitat de vida en les persones afectades per aquestes patologies. Una eina molt interessant per aquests casos és el tractament del Síndrome del Dolor Miofascial (SDM). Per entendre aquest tractament, aclarirem un parell de conceptes. Primer, “mio”: múscul i “fàscia”: membrana que envolta els músculs. El SDM, és un conjunt de signes i símptomes (sensorials, motors i autonòmics) que es produeixen a la musculatura esquelètica voluntària (òrgan més gran del cos humà). Aquests signes i símptomes són produïts pels Punts Gallets Miofascials.

punto gatillo miofacial
Els PG, es poden activar per diferents causes:

• Directament: sobrecàrrega aguda, traumatisme directe, fred, fatiga per sobreesforç.

• Indirectament per altres PG’s: per disfuncions viscerals, radiculopaties (pinçament nervi), estrès emocional, desajustaments metabòlics i endocrins (hipoglucèmia, hipotiroïdisme, etc.), desajustaments nutricionals,…

En moltes patologies músculo-esquelètiques trobem activats PG’s de diversos músculs de la zona afectada. Per tant, en les migranyes i cefalees tensionals, trobarem punts gallets de la zona cervical, toràcica, coll, esquena, entre d’altres.

puntos de la migrañaTambé hi podriem afegir el múscul Temporal, el múscul frontal, i altres que també poden donar dolor a la zona. Com podem obsevar, molts donen simptomatologia com la que es pateix en una cefalea tensional forta o en alguns tipus de migranyes. També l’activació dels PG’s provoquen rigidesa i debilitat dels músculs implicats.

 

Com podem tractar el Dolor Miofascial?

El tractament del Punts Gallets poden millorar la qualitat de vida dels pacients disminuint el dolor en intensitat i la duració d’aquest.

• Tractament Conservador (técniques manuals): Massoteràpia, estiraments analítics, técniques de compresió, técniques de compresió postisomètriques, técniques inhibitòries, etc. • Punció Seca Superficial i Profunda: técnica fisioterapeutica que utilitza agulles de Punció seca per tractar els PG’s. S’introdueix l’agulla en el teixit muscular fins arribar a la Placa Motora del múscul en la Punció profunda, o introduint l’agulla fins a la fàscia muscular (5-10mm) en la Punció Supercial.
tratamiento fisioterapia migraña
Amb una combinació adient de diferents tècniques, podem millorar la qualitat de vida de pacients amb migranyes o cefalees, disminuint la intensitat dels símptomes i la duració i, per tant, es pot arribar a reduir la medicació.